hits

Mammabanden er en dagsaktuell kanal i sosiale medier som befinner seg i skjæringspunktet mellom underholdning og folkeopplysning.

Hva er trygt sovemiljø?

 • Skrevet: 18.10.2018 16:50
 • Av Trine Giving Kalstad, fagsjef i LUB

  Krybbedød skjer sjeldent i Norge. Heldigvis. Men likefullt er krybbedød fortsatt foreldres mareritt. Det viktigste du kan gjøre for å redusere risikoen, er å skape et trygt sovemiljø for barnet. 

  Et friskt barn legges ned for å sove. Barnet dør plutselig og uventet uten noe forvarsel. Omstendigheter rundt dødsfallet eller obduksjon gir ingen pekepinn på sykdom eller skadeDette er definisjonen på krybbedød. 

  Krybbedød er altså en eksklusjonsdiagnose, det betyr at når vi ikke finner noe svar, settes krybbedød som diagnose. Men hvordan kan det da ha seg at vi likevel har gått fra 145 dødsfall i toppåret 1989 til ca. 10 i året i dag? 

  Selv om vi ikke vet hva årsaken(e) til krybbedød er, vet vi i dag mye om risikofaktorer for krybbedød. Og den gode nyheten er at de fleste av disse faktorene er forhold vi som foreldre kan gjøre noe med. Fordi vi i Norge i lang tid har hatt stort fokus på forskning og forebygging av krybbedød, har dette gitt solide resultater. Gjennom systematiske undersøkelser (som for eksempel obduksjon) av hvert enkelt krybbedødstilfelle har vi fått mye kunnskap om hva som kjennetegner denne type dødsfall. De siste 10-15 årene er også omstendighetene rundt selve dødsfallet undersøkt. Dette har vært av helt vesentlig betydning for å kunne gi kunnskapsbaserte råd til foreldre i Norge. Det er her vi virkelig har lært hva som gjør babyens sovemiljø tryggest mulig.   

  Hvordan sover ditt spedbarn?  
  Vi trenger mer kunnskap om sovemiljøet til dagens spedbarn. Vil du bidra? Bruk 7 minutter og bidra til viktig forskning! Du finner undersøkelsen her: https://www.lub.no/sovemiljø

  Hva kan så du som forelder gjøre for å skape et trygt sovemiljø for babyen din? 

  • Legg babyen til å sove på ryggen!  
   Snuoperasjonen fra mage til rygg som sovestilling for babyen har gitt enorme resultater. Hvorfor er det å sove på magen farlig for enkelte barn? Vi har tre hypoteser: Barn sover tyngre når de ligger på magen, barnet kan lettere bli for varmt og barnet kan puste inn brukt luft.  

  Krybbedødsforskningen har vist at både arv og miljømessige faktorer virker sammen ved krybbedød. Mageleie er derfor sannsynligvis kun en risikofaktor for de barna som har en genetisk disposisjon som gjør dem sårbare for triggere som å sove på magen.  

  Hva med å sove på mors bryst? 
  Spedbarnet skal heller ikke sove i mageleie på mors (eller fars) bryst mens hun (han) sover. Den økte risikoen for krybbedød som oppstår når spedbarn sover på magen, gjelder også i denne situasjonen.  

  Hva gjør jeg når barnet selv begynner å snu seg?  
  De fleste barn velger etter hvert å sove på magen. Når barnet selv begynner å snu seg, er det ok å la barnet selv velge sovestilling. Fortsett imidlertid din rutine med å legge barnet ned på rygg når det skal sove. Risikoen ved mageleie er størst for de minste barna, de under et halvt år. 

  •  * La ikke barnet bli for varmt! 
   Barnet regulerer best kroppstemperaturen når det ligger på ryggen. For mye klær og sengetøy, eller for varmt rom, gjør barnet fortere overopphetet. Kjenn på barnets mage eller nakke om det er passe varmt. Ikke bruk lue inne, og la ikke hodet bli tildekket av sengetøy eller lignende. Barnet kvitter seg med overskuddsvarme hovedsakelig gjennom hodet. Ta av ytterklær når dere kommer inn i et varmt rom, selv om barnet sover. Har barnet feber, bør det ha mindre klær og sengetøy på enn ellers. 

  • Sørg for gode pusteforhold!  
   Sørg for at barnet har frie luftveier ved at det ikke får dynen over hodet, eller ansikt ikke blir tildekket av kosedyr, kluter m.m. Derfor er det viktig å begrens antall kosedyr og annet som kan tildekke nese og munn. 

  Hva med sengekantbeskyttere? 
  Det er viktig at barnet har det luftig når det sover. Ha derfor minst mulig i babysengen. Bruk av sengekantbeskytter kan øke risikoen for spedbarnsdød fordi barnet kan bli klemt mellom den og madrassen, eller at lange festesnorer kan vikles rundt halsen. Det er ingen studier som visere beskyttende effekt for skader ved bruk av sengekantbeskyttere. 

  Hva med babynest? 
  Per i dag finnes det ingen studier som viser forebyggende effekt ved bruk av babynest. Det er heller ikke dokumentert at babynest øker risikoen for krybbedød eller kvelning. Ut ifra kunnskap om hva som kjennetegner et trygt sovemiljø, kan vi ikke per nå anbefale bruk av babynest. Dette på bakgrunn av kunnskap om at minst mulig i foreldre- og babysengen redusere risikoen for at det blir for tett og varmt, eller at barnets ansikt og hode tildekkes dersom barnet kommer over på siden. 

  Unngå bruk av pute 
  Flere forskningsstudier viser en sammenheng mellom bruk av pute og plutselig uventet spedbarnsdød. Barnet risikerer å få puten over ansiktet. Dette kan føre til at barnet puster inn utåndet luft (CO2 opphopning) eller ikke får puste i det hele tatt. En baby har ikke et ferdig utviklet bevegelsesmønster til å dytte pute og andre elementer vekk hvis hodet blir tildekket. 

  Tisselaken 
  Unngå bruk av tisselaken med plast. Dersom barnet kommer over på magen med ansiktet ned i madrassen, skaper plasten ugunstig pusteforhold for barnet. Babyer har på seg bleier så tisselaken skal ikke være nødvendig. En fast og tynn overmadrass som er vaskbar kan være et tryggere alternativ. 

  Unngå tepper foran vogna 
  For å sikre at det ikke blir for varmt eller klamt i vognen, skal ikke barnevognåpningen dekkes til med helsetepper eller lignende. 

  • La barnet sove i egen seng på foreldrenes soverom 
   Barn som sover i egen seng på foreldrenes soverom har lavest risiko for krybbedød. Bruk en lett dyne, et teppe eller en nattpose, og unngå pute i spedbarnets seng. Det anbefales ikke at barnets hodet pakkes inn med gasskluter, tepper eller lignende dette øker risikoen for at barnets ansikt blir tildekket. 

  • Hva med samsoving?  
   Barnet sover tryggest i egen seng ved siden av foreldresengen. Dersom du velger å samsove med barnet ditt, må dette gjøres forsvarlig. Unngå samsoving dersom du eller partner røyker, er påvirket av alkohol, andre rusmidler eller sløvende medikamenter. Sørg for at sengen er bred og madrassen ren og fast. Barnet skal sove på rygg, ha egen dyne, og det må ligge slik at det ikke kan falle ned i en sprekk eller trille ut av sengen. På bakgrunn av generell kunnskap om nikotin anbefales ikke samsoving dersom du snuser. 

   

  • Unngå røyking under svangerskapet og i barnets nærmiljø  
   Bruk av røyk, snus eller andre nikotinprodukter (f.eks. nikotintyggegummi) i svangerskapet fører til økt risiko for fødsel før termin, prematuritet og lav fødselsvekt (fødselsvekt under 2500 gram), i tillegg til å være en kjent risikofaktorer for krybbedød. 

   

  • Amming 
   Amming er positivt for spedbarnet. Det stimulerer blant annet immunforsvaret. Nyere studier bekrefter at det amming assosieres med redusert risiko for krybbedød. Den forebyggende effekten øker ved (eksklusiv) amming, samtidig som forskning viser at noe amming viser seg å være mer beskyttende enn ingen amming. Også mødre som fortsetter å røyke bør amme, men det bør gå lengst mulig tid mellom siste sigarett og amming. 

  Dersom du ammer om natten, sørg for at du ikke ender i en uplanlagt samsovingssituasjon som f.eks. i en sofa eller lenestol. Det er en farlig samsovingssituasjon.  

   

  For mer informasjon, se på lub.no eller kontakt oss på post@lub.no 

  Sorg hos barn

 • Skrevet: 14.10.2018 15:48
 • Anja Høye Rodge - Gjest

  Sorg over tapet av en kjær person er en del av livet. Savnet og lengselen er vond å bære for både store og små. Noen ganger inntreffer døden av naturlige årsaker grunnet alder eler etter et alvorlig sykdomsforløp. Andre ganger skjer det brå og uventete hendelser der døden og tapet oppleves uvirkelig og snur verden og hverdagen på hodet.

  Jeg snappet fredag 11. Oktober på «Mammabanden» om tema Barn og Sorg. Her vil noen av de mest sentrale punktene oppsummeres. I tillegg anbefales det spesielt interesserte å se på følgende bøker som gir mange gode selvhjelpsråd: «Mestring av Sorg» (Kari og Atle Dyregrov, 2017) og «Sorg hos barn» (Atle Dyregrov, 2007).
   
  (Illustrasjonsfoto)

  VANLIGE REAKSJONER PÅ SORG HOS BARN:
  Barn fra spedbarnsalder og helt opp i ungdomsårene kan vise tegn på sorg og savn (A.Dyregrov,2007).

  - passiv/trist eller viser at de er utilpass gjennom
  - økt gråt,
  - uro/sinne,
  - engstelse,
  - konsentrasjonsvansker,
  - sterke minner/mange påminnere,
  - gjenopplever dets om skjedde,
  - skyldfølelse,
  - søvnvansker/kroppslige symptomer.


  INFORMASJON:
  Barn trenger åpen og direkte faktainformasjon om det som har skjedd enten det er alvorlig sykdom eller død som rammer familien eller deres nærmeste. De voksne. Må ta initiativ til samtalene. Dette hjelper barna å få oversikt gjennom en sammenhengende og forståelig historie. Informasjonen bør formidles i rolige og uforstyrrete omgivelser. Råd om informasjon til barna:

  - De nærmeste pårørende bør få informasjon først (også barna)
  - Informasjonen formidles med omsorg og nærvær (blikkontakt evt holde hender hvis naturlig)
  - Informer direkte og sannferdig
  - Informer nøkternt og faktabasert (ikke ha fokus på skremmende detaljer)
  - Informer om sykdommen, behandling og hva som skjer videre
  - Informer om dødsårsak
  - Gjenta informasjon over tid (midt i krisen klarer ikke barn ta inn mye detaljer)
  - Tilpasset alder i mengde og detaljer
  - For de minste: sett ord på det når de viser savn og lengsel i hverdagen. De yngste forstår hva døden innebærer først når de ser at den døde aldri kommer tilbake.
  - Snakk med barna om døden (bruk gjerne bok om «Mimmi og lillesøster»).
  - De eldre barna trenger mer utdypende informasjon.
  - Søk råd hos helsepersonell dersom behov for bistand til å informere barna.
  - Ta initiativ til samtaler med barna, men respekter også at det ikke alltid er riktig tidspunkt for barna. Finn da en annen bedre anledning og prøv igjen.
  - Vær åpen for alle spørsmål.
  - Informer også barnehage, skole og andre som er viktige personer for barna.

   

  IVARETAKELSE:
  Barn trenger ekstra omsorg fra kjente nærværende voksne i en sorgprosess. De trenger at hverdagen fungerer så normalt som mulig ,samtidig som sorgen rammer familien også har en naturlig plass.

  - Inkluder barna i ritualer som syning og begravelse.
  - Forbered barna godt på det som skjer i syning (den døde er kald og ser annerledes ut).
  - Syning trenger ikke ta lang tid og barnet må ha en trygg støtteperson med seg.
  - La barna å få en oppgave i begravelsen (gi blomster, tegning eller lignende).
  - Vær tilstede for barna i vonde følelser som savn og smerte
  - Sett ord på følelser og anerkjenn også vonde følelser.
  - Ikke vær redd for å vise at også voksne har følelser.
  - Skjerm de yngste barna ved veldig sterke følelsesutbrudd  (når dødsbudskap formidles), og hekt deg på barna igjen når du har hentet deg inn igjen.
  - Hjelp barna å snakke om og sortere tanker.
  - Ved skyldfølelse og selvbebreidelse, hjelp barnet å finne alternative mer realistiske tanker.
  - Hjelp barna raskt tilbake til barnehage og skole
  - Ha dialog med barnehage og skole med tanke på ekstra ivaretakelse der (kontaktperson)
  - Barnet kan ha behov for litt tilpasninger i barnehage/skole (fleksibilitet mtp rolig tid med voksen i barnehagen og eventuell tilpasse skoleoppgaver i starten)- Be om/ta imot støtte til barnet og familien (praktisk og emosjonelt)
  - Vær tydelig på hva barnet/familien trenger av støtte
  - La barnet gå inn og ut av sorgen (barn trenger «pauser»)
  - Tillat deltakelse på gledesfylte aktiviteter også i en sorgprosess

  (Illustrasjonsfoto)


  OPPFØLGING AV HJELPEINSTANSER:
  Sorg varer lenge, mest intens er det ofte omtrent de 9 første månedene. Noen ganger er sorgen noe en må lære seg å leve med. Likemannsstøtte er det viktigste, men noen ganger kan hjelp fra fagpersoner være nødvendig. Ha lav terskel for å be om ekstra støtte fra helsesøster og fastlege (kan henvise videre) Vurder å søke hjelp ved følgende forhold (Dyregrov, 2018):

  - Ved spesielt dramatiske dødsfall (brå død ved ulykker, sykdom, selvmord eller drap)
  - Når sorgreaksjonene er like intense i over 6 måneder etter dødsfallet (se pkt 1)
  - Savnet etter den som døde er like sterkt flere måneder etter dødsfallet.
  - Påtrengende minner eller fantasier fra dødsfallet fortsetter å plage deg mer enn en måned.
  - Forsøker for enhver pris å unngå alt som minner om den døde. Kan ikke snakke om dødsfallet, ikke høre andre snakke om det, og forsøker til enhver tid å unngå å tenke på det.
  - Fortsetter å bebreide seg selv for det som skjedde eller for hva en kunne gjort, tenkt eller sagt annerledes, eller har unnlatt å gjøre, tenke eller si.
  - Opplever at ingen bryr seg eller mangler tro på deg selv
  - Fortsetter å være livende redd for at noe annet fælt skal skje.
  - Lærer ingenting på skolen og går ikke ut på fritiden.
   
   
  For mer utfyllende informasjon se www.krisepsykologi.no - Informasjon og Råd
   
   
  Referanser:
  Dyregrov, A. & Dyregrov, K (2017). Mestring av sorg. En håndbok for etterlatte og hjelpere. Forlag: Vigmostad Bjørke.
  Dyregrov, A (2007). Barn og Sorg. En håndbok for voksne. Forlag: Haugenbok.
  Nedlastet 12.10.2018 fra: www.krisepsykologi.no.  Informasjon og råd. Sorg
   
   
   
   
   
   

  Halloween-DIY

 • Skrevet: 11.10.2018 11:30
 • Ida Mørck, tidligere gjest hos Mammabanden.


  Årets skumleste dag er rett rundt hjørnet, og det byr på uendelig med muligheter for lek og moro for store og små. Bruk fantasien, og se hva du allerede har liggende i skuffer og skap, kanskje noen gamle skatter kan få et nytt liv :) Det er selvfølgelig gøy å slå på stortromma på en dag som dette, men husk at det er lov å legge lista lavt også. 

  For min egen del synes jeg dagene bare glir over i hverandre på denne tiden av året, og før vi vet ordet av det, er det mørkt nesten hele døgnet. Derfor er det ekstra stas å bryte med hverdagsrutinene og skape noen gode, skumle, minner sammen. Men med tre små barn og to foreldre i full jobb, er vi avhengige av å ha noen smarte triks på lur. Her får du noen av mine beste tips!

  Fem halloween-tips fra Ida/Gøyforbarn.no

  Å pynte til halloween kan fort bli en dyr affære. Men hvis du tenker litt kreativt er jeg helt sikker på at du har mye kult liggende allerede. En lang kjole som henger på en kleshenger og blafrer i vinden for eksempel, det vil se ganske ekkelt ut på en dag som dette. Eller hva med å sette en skitten spade utenfor døren? Se flere tips til enkel, hjemmelaget halloween-pynt her

  (Lenke: http://www.goyforbarn.no/tema/halloween/pynt-til-halloween-med-ting-du-allerede-har/ )

   

  Lag halloween-pynt sammen! Det er veldig hyggelig å pusle sammen rundt kjøkkenbordet, og man kommer garantert i halloween-stemning. Hva med å tegne på klementiner med spritusj slik at de ser ut som små gresskar? Eller lage gresskarstemler med halve epler? Flere tips til kreative ting man kan lage finner du her: (lenke: http://www.goyforbarn.no/category/tema/halloween/)


  Det trenger faktisk ikke koste deg mer enn fem minutter å servere ekkel mat på halloween. Og takk og pris for det, fordi halloween tar ikke hensyn til tidsklemma. Fjordland ferdiggrøt med noen dråper rød konditorfarge gjør susen! Se flere tips til ekkel halloween-mat her (lenke http://www.goyforbarn.no/category/tema/halloween/ )


  Har du ikke lyst til å gå knask eller knep? Hva med å se en skummel film, være oppe litt ekstra sent og spise godteri sammen isteden? Husk bare å skru av utelyset så du ikke må sette på pause hele tiden :) Filmkveld kan man ha på stua, soverommet, eller et hvilket som helst annet rom. Det viktigste er at det er plass til alle og at man har det komfortabelt. Finn frem puter, pledd og dyner og sett dere godt til rette for en skikkelig kosekveld. 


  Har du lyst til å ha det litt ekstra moro? Spill spill og lek leker! Hva med å lage plasser edderkoppen i midten av edderkoppspinnet, istedenfor sett halen på grisen? Eller hva med å lage en halloween-quiz? Tegnespillet monster er også moro for hele familien. Last ned gratis her (http://www.goyforbarn.no/inneaktiviteter/kast-terningen-og-tegn-monsteret-morsomt-terningspill/

  Lykke til med feiringen, kos deg med barna på årets skumleste dag, uavhengig om det er i spidermankostyme ute på jakt etter godteri, eller hjemme foran TV´n under ett pledd. 

  God halloween!

  Hilsen Ida :)